VZU-bijeenkomst 7 april

april 1, 2016  |  Agenda

Graag nodigen we u uit voor de eerstvolgende VZU-bijeenkomst op 7 april a.s., van 14:00 tot 17:00 uur in Utrecht (De Witte Lely – Oudegracht 296 aan de werf).
Deze middag kijken we kort terug op Indiebookday (26 maart) en gaan we met elkaar in gesprek over Boekenroute.nl en de mogelijkhedFC. BoekenRoute logo 1en die zij kan bieden aan de leden van de VZU. Boekenroute vernieuwt en samen met een aantal VZU-leden is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van dit online verkoopkanaal. Gezamenlijk willen we zo een alternatief kunnen bieden voor dominante boekverkopers die eenzijdig voorwaarden opleggen aan steeds meer uitgevers.
Maakt u al gebruik van Boekenroute? Wat zijn uw ervaringen? Wat zijn uw wensen ten aanzien van functies, vindbaarheid en presentatie van uw titels? Wat zijn de sterke punten en wat kan er beter? Reiner Rijke, initiatiefnemer en eigenaar van Boekenroute, geeft een korte presentatie van de stand van zaken en wil graag met u in gesprek.

We willen er een interactieve bijeenkomst van maken, waarin we samen kijken of het mogelijk is om vervolgstappen te zetten, op basis van wensen en ideeën van uitgevers. Daarom vragen we u om wat huiswerk te doen voor 7 april. Kijk eens uitgebreid rond op www.boekenroute.nl en noteer uw vragen en ideeën voor verdere ontwikkeling.

Komt u ook? Dan graag even hier aanmelden.

We hopen op een grote opkomst voor deze werkbijeenkomst en zien u graag op 7 april!


Leave a Reply