Pageturner over mantelzorg

voor professionals en studenten in de zorg en hulpverlening

Een verwaarloosd huis
Truus Rozemond

De roman Een verwaarloosd huis gaat in op de actualiteit van de mantelzorg. Door de bezuinigingen moeten steeds meer families zelf in de verzorging van hulpbehoevende familieleden voorzien. Een verwaarloosd huis toont deze situatie vanuit drie verschillende personages. Els is de oudste dochter van het gezin, zij heeft het op zich genomen om voor moeder te zorgen. Ze heeft te maken met de dagelijkse zaken die komen kijken bij de taak van mantelzorger. Zoon Johan is daarentegen indirect betrokken bij het proces vanwege zijn drastische verhuizing naar New York. Overbuurvrouw Yvonne kijkt van een afstandje mee naar de gebeurtenissen rond het huis en gebruikt dit als inspiratiebron om haar eigen leven te overdenken.

Het boek biedt aanknopingspunten om de taboes rond mantelzorg op een niet oordelende manier bespreekbaar te maken. Zo'n gesprek kan uitmonden in aandachtspunten voor preventie van ouderenmishandeling maar ook voor steun aan de mantelzorger opdat deze niet opbrandt. Daarnaast kan het boek troost bieden aan verzorgers die zich schuldig voelen over hun frustraties ten aanzien van de zorgvrager. Tot slot kan het dienen voor discussie op beleidsniveau over afwegingen die tot besluitvorming moeten leiden.

Door de heldere, snelle vertelwijze waarin toch voldoende rustmomenten ingebouwd zitten, is het ondanks het soms zware onderwerp een toegankelijk boek voor een groot publiek. De achtergrond van Truus Rozemond speelt hierbij een belangrijke rol. Rozemond is psycholoog en publiceerde veel op haar vakgebied personeelsontwikkelingen in het onderwijs. Ze toont in Een verwaarloosd huis dat ze inzicht heeft in menselijke relaties en denkwijzen. Het boek biedt een inkijkje in de gedachtes van verschillende personages waardoor het een invoelbaar boek is geworden.

 

Een-verwaarloosd-huis

‘Originele literaire pageturner onthult de schaduwzijde van mantelzorg in een familie waar veel oud zeer onbesproken in gebleven.’

Prof. dr. Tineke Abma, VU medisch centrum, leerstoel Participatie en Diversiteit

Aanvragen voor presentatie en discussie naar aanleiding

van deze roman kunt u doen bij de uitgever

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via de uitgeverij: www.uitgeverijxanten.nl

Een verwaarloosd huis                     Uitgeverij Xanten
Truus Rozemond                                  Glastuinbouwsingel 46
ISBN 978-94-91446-21-4                3544 JB Utrecht
272 pagina’s, paperback               06 525 949 57
€ 19,95                                                                         info@uitgeverij-xanten.nl

Bestellingen van meerdere exemplaren graag per mail.

Bij een bestelling van 5 exemplaren of meer, 5 % korting.

Bij een bestelling van 30 exemplaren of meer, 10 % korting.

Binnen Nederland geen verzendkosten.