Wie zijn we?

De Vereniging van Zelfstandige Uitgevers (VZU) is een beroepsvereniging voor onafhankelijke uitgevers in Nederland. De aangesloten leden zijn uitgevers die bedrijfsmatig – voor eigen rekening en risico – een (boeken)uitgeverij exploiteren; een bont gezelschap van starters tot ervaren uitgevers, met een enkele uitgave tot een uitgebreid fonds op hun naam, van eenpitters tot uitgevers met ‘personeel’.

Wat doen we?

De VZU wil uitgevers ondersteunen en inspireren bij de uitoefening van hun vak. Dit doet de vereniging door advies en voorlichting te geven, door gezamenlijke promotionele activiteiten te ontwikkelen én door activiteiten te organiseren gericht op kennisverrijking en professionalisering van de leden:

 • themabijeenkomsten over actuele ontwikkelingen binnen de boekenbranche (zoals evaluatie Wet op de Vaste Boekenprijs, nieuwe technische mogelijkheden zoals e-books, het gebruik van social media als marketinginstrument)
 • workshops, cursussen, seminars (zoals de masterclass redigeren)
 • netwerkbijeenkomsten (zoals de nieuwjaarsborrel)
 • promotionele activiteiten (zoals de Indiebookday)
 • op weg helpen van startende uitgevers

Het lidmaatschap van de VZU biedt vele voordelen, zoals:

 • een aantrekkelijk tarief bij verkoop via internetboekhandel www.boekenroute.nl
 • een aantrekkelijk tarief voor juridische bijstand bij jurist Kees Berendsen www.croondavidovich.nl/samenwerking/43
 • gezamenlijke (en daardoor betaalbare) deelname aan beurzen en andere promotionele activiteiten
 • mogelijkheden tot gezamenlijke aansluiting bij CB.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid. Het bestuur wordt gekozen door de leden, voor een periode van vier jaar.

Het bestuur van VZU, aangesteld in juni 2018, bestaat uit de volgende leden:

 • Thys VerLoren van Themaat, voorzitter
 • Paul van Bodengraven, penningmeester
 • Jan-Willem Gerth, bestuurslid
 • Susan van Oostveen, secretaris