Lidmaatschap

  • Netwerk van circa 200 andere zelfstandige uitgevers
  • Actuele thema’s
  • Ontmoeten, netwerken, leren van elkaar

Lid worden

Lid worden van de VZU betekent dat u in contact komt met circa 200 andere zelfstandige uitgevers. Per jaar organiseren we tenminste vier bijeenkomsten waarop verschillende thema’s centraal staan, variërend van auteursrecht tot eBooks, van de vaste boekenprijs tot verkoopstrategieën. Uiteraard is er op elke bijeenkomst tijd ingeruimd om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Daarnaast organiseert de VZU af en toe scholingsactiviteiten waar u, tegen een schappelijke prijs, aan deel kunt nemen in kleine groepen. De vereniging speelt in op actuele ontwikkelingen en zal daar, waar nodig en gewenst, bij aanhaken. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld de Indiebookday.

De VZU is een vereniging voor en van actieve leden; er is altijd ruimte om zelf nieuwe initiatieven onder de aandacht te brengen en samen met anderen activiteiten te ontplooien die in het belang zijn van de vereniging en haar leden.

Voordelen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VZU biedt vele voordelen, zoals:

  • een aantrekkelijk tarief bij verkoop via internetboekhandel Boekenroute.nl
  • een aantrekkelijk tarief voor juridische bijstand bij jurist Kees Berendsen
  • gezamenlijke (en daardoor betaalbare) deelname aan beurzen en andere promotionele activiteiten
  • bemiddelen bij een gezamenlijke aansluiting bij CB.

Voor wie?

Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die bedrijfsmatig een uitgeverij exploiteert. Per organisatie kan één persoon deelnemen aan de activiteiten en is één persoon stemgerechtigd in verenigingszaken. Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor om aspirant-leden in uitzonderlijke situaties het lidmaatschap te weigeren, met opgaaf van reden.

Praktisch

Lidmaatschap van de VZU kost €60 per jaar uitsluitend per automatische incasso te betalen. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u deelneemt. Voor sommige activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd (bijvoorbeeld voor scholing).

Aanmelden kan heel eenvoudig. Vul het aanmeldformulier in en klik op ‘verzenden’. U ontvangt verdere informatie en een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst per e-mail.