E-boeken vallen onder het leenrecht

februari 27, 2017  |  NIeuws

In november 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat e-boeken onder het leenrecht vallen. Dit betekent dat bibliotheken e-boeken mogen uitlenen en daarvoor de leenrechtvergoeding moeten afdragen. De afdracht van de leenrechtvergoedingen heeft in 2016 vertraging opgelopen, denkelijk door deze kwestie.

Wel is bepaald dat bibli0theken hetzelfde e-boek niet meerdere keren tegelijkertijd mogen uitlenen, als er één lener is wordt het e-boek geacht tijdelijk niet meer beschikbaar te zijn (tenzij de bibli0thek meerdere exemplaren heeft gekocht, dan kunnen zoveel exemplaren tegelijkertijd worden uitgeleend als er exemplaren zijn gekocht).

Zie voor meer informatie onder meer http://www.nuv.nl/nieuws/uitspraak-europese-hof-van-justitie-uitlenen-e-books-valt-onder-leenrecht.

VLvT 27/2/2017


Leave a Reply